Proces tworzenia nowej na polskim rynku sieci Jasmin, rozpoczął się 7 kwietnia br, kiedy to Polska Grupa Drogeryjna (PGD), spółka zależna od Eko Holding podpisała umowę kupna 64 procent udziałów w poznańskiej firmie Drogerie Aster sp. z o.o. Na tej bazie PGD rozpoczęła budowę sieci Jasmin. W ciągu zaledwie kilku miesięcy stworzyła sieć liczącą 48 drogerii.

Przychody ze sprzedaży Eko Holding SA w I półroczu 2010 r. wyniosły 598,9 mln zł, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w porównaniu z I półroczem 2009 r., kiedy to osiągnęły poziom 596,9 mln zł. Grupa wypracowała zysk brutto w wysokości blisko 14,7 mln zł wobec 14,5 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu tego roku zysk netto wzrósł o ponad 5 proc. z 11,1 mln zł w I półroczu 2009 roku do ponad 11,6 mln zł. – Jestem zadowolony z wyników pierwszego półrocza. Zwiększyliśmy przychody, wypracowaliśmy większy niż w ubiegłym roku zysk brutto i netto. Wszystko to odbywało się w bardzo trudnych warunkach – mówi Krzysztof Gradecki, prezes zarządu Eko Holding SA.

24 marca Eko Holding został pierwszym tegorocznym debiutantem na rynku głównym GPW w Warszawie. Od tego momentu środki pozyskane z emisji akcji pozwalają realizować kolejne punkty strategii rozwoju Grupy.