Jest to rezultatem wzrostu przychodów ze sprzedaży do 142,2 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu marży handlowej o 8 proc. i zmniejszenia kosztów także o 8 proc.Wobec takich wyników zarząd potwierdził opublikowane prognozy na rok 2010.

Spółka na działalności operacyjnej uzyskała zysk na sprzedaży wynoszący 1,2 mln zł oraz EBITDA
w wysokości 4,4 mln zł. Oznacza to bardzo istotną poprawę wyników, gdyż w roku poprzednim na tych poziomach Redan poniósł stratę odpowiednio -8,6 mln zł oraz -19,9 mln zł. Źródłem poprawy wyników działalności Redan jest zarówno wzrost wypracowanej marży handlowej, jak i obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy. – Uzyskane w pierwszej połowie br. wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że zrealizujemy opublikowane prognozy – powiedział Piotr Kulawiński, prezes zarządu Redan SA.

Spółka planuje w 2010 r. uzyskać 334 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 5,8 mln zł zysku netto.

W I półroczu 2010 r. o 18 proc. wzrosła sprzedaży w sieci sklepów Textilmarket. Oznacza to, że ponad połowa sprzedaży Redan realizowana jest na rynku dyskontowym. Jest to między innymi rezultatem dynamicznego rozwoju sieci sklepów, która powiększyła się o kolejne 23 placówki. Uzyskane rezultaty są zgodne z przyjętymi założeniami strategii rozwoju Grupy Redan, która na koniec br. zakłada funkcjonowanie 208 dyskontów odzieżowych Textilmarket. Co ważne, pierwsza połowa br. była także kolejnym okresem dynamicznego wzrostu zysku na sprzedaży w sklepach porównywalnych, który zwiększył się o blisko 14 proc.

W sektorze modowym w Polsce, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych oraz po głębokiej restrukturyzacji sieci dystrybucji przeprowadzonej w 2009 roku został praktycznie utrzymany poziom sprzedaży (spadek o 3 proc.). Jednocześnie wypracowana marża handlowa wzrosła o 5 proc., a koszty zostały ograniczone o 9 proc. W pierwszej połowie br. dynamicznie rosła także sprzedaż marek modowych za granicą zwiększając się o 53 proc. Pozwoliło to na wypracowanie prawie 1 mln zł zysku na sprzedaży. Oznaką aktywnego rozwoju na rynku modowym jest także informacja o wprowadzeniu przez Redan nowej marki Drywash. Uzupełni ona ofertę marek Top Secret i Troll o odzież sportową i pojawi się w sklepach na początku 2011 roku. Marka ta skierowana będzie do dotychczasowych klientów Top Secret i Troll.

– Dynamiczny rozwój i rosnąca rentowność sieci Textilmarket, a także znacząca poprawa wyników na rynku modowym pozwalają nam na optymistyczne spojrzenie także na wyniki kolejnych lat – powiedział Piotr Kulawiński.