W II kw. br. przychody Grupy Erbud wzrosły o 50,3 proc. r/r, do 339,8 mln zł. Wynik ten jest efektem prawie 100 proc. wzrostu r/r sprzedaży na działalności kubaturowej w kraju oraz ponad 60 proc. wzrostu sprzedaży w segmencie inżynieryjno-drogowym.

W II kw. br. EBIT Grupy wzrósł o 15 proc. r/r do poziomu 19,6 mln zł wobec ponad 50 proc. spadku r/r na koniec I kw. br. Marża EBIT osiągnęła poziom 5,8 proc. wobec 7,6 proc. w analogicznym okresie 2009 roku. W I pół. 2010 roku zysk operacyjny Grupy wyniósł 27,6 mln zł, tj. spadek o 18 proc. r/r. Marża EBIT na koniec czerwca 2010 roku wyniosła 5,3 proc. wobec 8,7 proc. w analogicznym okresie 2009 roku. Spadek zysku operacyjnego w całym I pół. 2010 roku jest pochodną ograniczonych przerobów i sprzedaży w I kw. 2010 roku.

W II kw. br. zysk netto wzrósł o 34,1 proc. r/r do poziomu 14,7 mln zł, marża netto wyniosła 4,3 proc. W I pół. br. Grupa zanotowała spadek zysku netto o 17,3 proc. r/r do poziomu 19,3 mln zł, a marża netto wyniosła 3,7 proc. Na koniec czerwca 2010 roku Grupa Erbud posiadała 109,6 mln zł w gotówce, dostępne linie kredytowo-gwarancyjne w bankach na łączną kwotę 270 mln zł oraz linie gwarancyjne w towarzystwach ubezpieczeniowych na kwotę 230 mln zł.

Na koniec sierpnia br. Grupa miała portfel zleceń o wartości 1,165 mld zł. Z bieżącego portfela zleceń ok. 50 proc. jest do realizacji w 2010 roku.