Analogiczne wielkości za 2009 rok (audytowane) wg raportu wyniosły odpowiednio: konsolidowane przychody ze sprzedaży – 92,0 mln zł, EBITDA – 2,4 mln zł,, a strata brutto – 0,3 mln zł. 

Spółka planuje w tym roku otwarcie 13 nowych sklepów oraz zamknięcie 3 placówek. Wojas przewiduje także wzrost przychodów ze sprzedaży na mkw. w grupie sklepów porównywalnych oraz zakłda wzrost marży brutto o 1,5 proc. w stosunku do 2009 r. Wojas SA zakłada, że nie nastąpi pogorszenie koniunktury gospodarczej panującej obecnie na polskim rynku, w szczególności w zakresie wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa oraz, że nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na działalność firmy lub rynki, na których działa. 

Przedsiębiorstwo Wojas powstało na terenach dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale. Do 2007 roku funkcjonowało pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Handlowe Wojas, które w całości zostały wniesione w postaci aportu do spółki akcyjnej Wojas.

Firma zaczynała zatrudniając kilkanaście osób, które produkowały kilkadziesiąt tysięcy par obuwia skórzanego rocznie. Teraz zatrudnia ok. 500 pracowników i wytwarza ponad 550 tys. par butów. Pierwszy sklep firmowy Wojas został otwarty w 1990 roku. W 1997 roku powstała spółka Wojas Trade sp. z o.o., która przejęła istniejące sklepy firmowe i aktywnie rozbudowywała sieć.

Obecnie buty z marką Wojas można kupić w sieci 99 sklepów firmowych w całej Polsce oraz w dziewięciu placówkach na Słowacji. Wszystkie slepy są własnoscią Wojas Trade sp. z o.o. i Wojas Slovakia s.r.o., które należą do spółki Wojas SA.