Agora zawarła również umowę dotyczącą nabycia dodatkowych 0,44 proc. akcji spółki od osoby fizycznej będącej dotychczas akcjonariuszem mniejszościowym Heliosa. Łączna cena nabycia 84,44 proc. akcji Heliosa wyniosła 26,2 mln euro. Helios – bezpośrednio i poprzez spółkę zależną Kinoplex – prowadzi sieć kin wielosalowych (multipleksów) w całej Polsce i posiada około 24 proc. udziału w krajowym rynku multipleksów.

– Transakcja jest spójna z długoterminową strategią Grupy Agora, która zakłada dywersyfikację źródeł jej przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Dodatkowym efektem będzie lepsza pozycja na rynku rozrywki i zmniejszenie zależności wyniku Grupy od kondycji rynku reklamy – powiedział Piotr Niemczycki, prezes zarządu Agory.

Również w dniu 31 sierpnia 2010 roku, z akcjonariuszami mniejszościowymi Spółki posiadającymi łącznie 12,36 proc. akcji Heliosa, Agora zawarła umowy dotyczące m.in. warunkowego prawa nabycia ("opcja call") oraz warunkowego zobowiązania do nabycia ("opcja put") tych akcji przez Agorę.

– To dobra inwestycja. Agora wchodzi na rynek kinowy, który ma istotny potencjał wzrostowy. Będziemy wspierać zarząd Heliosa w realizacji strategii rozwoju, która zakłada uruchamianie kolejnych multipleksów w nowoczesnych galeriach handlowych – powiedział Zbigniew Bąk, wiceprezes zarządu Agory nadzorujący m.in. pion Nowych Przedsięwzięć Agory.