Effect 3.0. zapewni bieżącą organizację oraz efektywne zarządzanie magazynami i logistyką. Rozwiązanie  zapewni obsługę i dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o procesach zachodzących w codziennej pracy w starym, jak i nowo zbudowanym magazynie wysokiego składu należącym do firmy Abramczyk, a także kontrolę i zgodność wydań poszczególnych partii towarów.

System działa na standardowej platformie WMS i został zintegrowany z systemem klasy ERP firmy Simple.
– Z punktu widzenia firmy Abramczyk, konieczne było wdrożenie rozwiązania, które pozwoliłoby nie tylko na śledzenie towarów w łańcuchu dostaw, ale także zapewniłoby przejrzystość zachodzących działań – od przyjęć i wydań towarów, do inwentaryzacji – mówi Marek Ziębicki, dyrektor finansowy firmy Abramczyk – – Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie Effect 3.0., które umożliwi wydajniejszą obsługę magazynu oraz da pełną wiedzę o lokalizacji towarów – dodaje.

Ilość realizowanych przyjęć i wydań, konieczność kontrolowania wagi towarów spowodowały, że trzeba było znaleźć rozwiązanie usprawniające codzienną pracę. Wdrożenie systemu do zarządzania magazynami w firmie Abramczyk, wiązało się z integracją z transporterami palet, z automatycznymi wagami wolnostojącymi i zainstalowanymi na transporterach, a także z aplikatorami etykiet. Ponadto, oprócz standardowych wydań na zewnątrz, rozwiązanie wspiera proces produkcji oraz umożliwia wolne wydania dla klientów detalicznych.

– Biorąc pod uwagę potrzeby firmy Abramczyk, we wdrożonym rozwiązaniu odwzorowaliśmy różne rodzaje składowania towarów – mówi Piotr Chmielewski, kierownik projektu z firmy Consafe Logistics. – Effect 3.0. to rozwiązanie kompleksowe, na które składa się analiza przedwdrożeniowa, oprogramowanie, usługi wdrożeniowe oraz wsparcie techniczne. System ten pozwoli zarówno na optymalną obsługę procesów logistycznych, jak i zarządzanie przestrzenią magazynową – dodaje.

Czas implementacji WMS wyniósł trzy miesiące. Do obsługi aplikacji wykorzystano terminale mobilne dostarczone przez firmę Consafe Logistics.  

Consafe Logistics jest europejskim dostawcą rozwiązań logistycznych. W ofercie firmy znajdują się systemy do zarządzania magazynami, mobilne rozwiązania dla transportu, handlu i serwisu oraz urządzenia typu terminale mobilne, drukarki i czytniki kodów kreskowych. Consafe Logistics obsługuje klientów w ponad 25 krajach ze swych oddziałów w Polsce, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Rosji. Centrala firmy znajduje się w szwedzkim mieście Lund.