Zysk operacyjny osiągnięty przez spółkę w pierwszej połowie 2010 roku wyniósł 5,45 mln zł. Jak czytamy w półrocznym sprawozdaniu finansowym, grupa osiągnęła 230,7 mln zł przychodów ze sprzedaży usług, ich udział spadł nieco ponad jeden punkt procentowy w stosunku do roku 2009.

Jak informowaliśmy w Retailnet.pl, Comarch w raporcie TOP200 Computerworld z 2010 roku, prezentującym stan krajowej branży IT, został uznany liderem polskiego rynku w kategorii „Największa firma świadcząca usługi integracji”. Pierwsze miejsce przyznano spółce również w kategorii firmy osiągającej największe przychody z obsługi sektora handel detaliczny w 2009 roku.

Spółka Comarch została założenia 16 lat temu i od tego czasu nadal pozyskuje kolejne rynki oraz zwiększa liczbę swoich klientów. Jest wiodącą firmą informatyczną na obszarze Europy Centralnej i Wschodniej. Społka dostarcza innowacyjnych rozwiązań informatycznych kluczowym sektorom gospodarki. Dla klientów na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy i Bliskiego Wschodu pracuje 3500 przeszkolonych specjalistów. Comarch jest również producentem innowacyjnych systemów informatycznych, które są przeznaczone w szczególności dla sektorów telekomunikacji, bankowości i finansów, a także ubezpieczeń, administracji publicznej, dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.