Narastająco w I-II kw. 2010 roku spółka miała 17,93 mln zł straty netto wobec 28,84 mln zł straty w roku 2009, przy przychodach odpowiednio 1814,72 mln zł wobec 1963,15 mln zł.

Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Ruch SA jest największym w kraju dystrybutorem prasy, który posiada 41 proc. udziału w rynku. Spółka jest też znaczącym dystrybutorem artykułów codziennego użytku FMCG. Spółka posiada jedną z największych w Polsce własną sieć detaliczną obejmująca ponad 7,4 tys. czynnych punktów sprzedaży. Łącznie firma dostarcza codziennie prasę do 32 tys. punktów sprzedaży detalicznej, w tym m.in: kiosków i salonów prasowych, sklepów osiedlowych, stacji benzynowych oraz super i hipermarketów na terenie całego kraju. W punktach sprzedaży Ruch SA dostępnych jest ponad 3,8 tys. tytułów prasowych. Codziennie do zaopatrywanej przez spółkę sieci sprzedaży trafia ok. 3,5 mln egzemplarzy gazet codziennych i czasopism.

Spółka prowadzi też dystrybucję artykułów codziennego użytku. W ofercie znajduje się kilka tysięcy wyrobów. Dystrybucja artykułów prowadzona jest przez sieć 147 hurtowni FMCG oraz 14 hurtowni farmaceutycznych. Ruch SA zaopatruje w artykuły pozaprasowe, zarówno własną sieć detaliczną oraz podmioty zewnętrzne.

Firma powstała w 1992 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego Ruch w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Od 2008 roku Ruch w ramach sieci sprzedaży detalicznej prowadzi też nowoczesne salony prasowe update. Kolejną nowo tworzoną marką jest sieć kawiarni i coffee.