Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i usług osiągnęły poziom 709,71 mln zł wobec 733,49 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I połowie 2010 roku spółka miała 13,02 mln zł zysku netto wobec 13,69 mln zł zysku w I połowie 2009 r.

W I kwartale tego roku Grupa Bomi miała 9,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,39 mln zł wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody firmy osiągnęły poziom 361,53 mln zł wobec 367,82 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 7,16 mln zł zysku netto wobec 4,12 mln zł zysku w 2008 roku.

Grupa Kapitałowa Bomi jest jedną z największych sieci supermarketów delikatesowych oraz supermarketów typu premium w naszym kraju. Firma posiada własne zaplecze dystrybucyjne. Grupa kapitałowa powstała poprzez połączenie spółki P.P.H. Bomi SA ze spółką Rast SA oraz poprzez przejęcie 95 proc. akcji w spółce Rabat Pomorze SA. Grupa posiada obecnie 69 sklepów delikatesowych i supermarketów w 19 miastach Polski. Dodatkowo 50 placówek w systemie pełnej franczyzy, a także 1524 sklepy partnerskie połączone w ramach sieci Sieć 34 oraz eLDe. Dystrybucja prowadzona jest w spółkach Rabat Pomorze SA oraz Curyło-Asterix SA.