Wywiady bezpośrednie na reprezentatywnych grupach ponad 1000 osób, przebywających w centrum handlowym, oraz wywiady telefoniczne na próbie ponad 1000 warszawiaków w wieku 18 – 55 lat, zostały przeprowadzone w maju br. na zlecenie Cefic Polska sp. z o.o. W wyniku badań zostały przeanalizowane takie czynniki, jak profil klientów, strefa zasięgu, zwyczaje zakupowe oraz opinia o ofercie danego centrum handlowego.

W porównaniu z badaniem, przeprowadzonym przez TNS OBOP w 2007 roku, w profilu klientów Arkadii zaszła zasadnicza zmiana – znacząco (z 32 do 51 procent) wzrosła wśród nich liczba osób z wyższym wykształceniem, a także odnotowano wzrost liczby klientów powyżej 24. roku życia, osób piastujących kierownicze stanowiska oraz osób pozostających w związkach. Spadła liczba odwiedzających z najmłodszych grup wiekowych (poniżej 16 lat, 16-24 lata), osób z wykształceniem średnim i niższym, osób uczących się i studiujących oraz panien i kawalerów.

Z badań odwiedzalności wynika, że klienci goszczą w Arkadii średnio raz w tygodniu, a ponad połowa wszystkich badanych mieszkańców stolicy – co najmniej raz w miesiącu. 82 procent badanych odwiedza Arkadię od przeszło trzech lat. 65 procent klientów Arkadii to kobiety. 67 proc. klientów ocenia Arkadię jako ulubione centrum handlowe.

Największa proporcja klientów Arkadii – 41 procent – przyjeżdża z drugiej strefy zasięgu (czas dojazdu między 10 a 20 minut), następnie z pierwszej strefy – 36 procent (czas dojazdu do 10 minut).

Klienci wysoko oceniają Arkadię (5,8 punktów w 7-stopniowej skali). Centrum to jest cenione przede wszystkim za szerokość oferty, dostępny asortyment, ale również za nawigację oraz miłą atmosferę. Największe zalety Arkadii to dogodna lokalizacja oraz wygoda dokonywania zakupów, a także fakt, że cała rodzina wraz z dziećmi może w centrum miło spędzić czas. 78 procent klientów Arkadii korzysta z oferty gastronomicznej, co stanowi wzrost o kilka punktów procentowych na przestrzeni ostatnich lat.

W stosunku do poprzednich badań odnotowano zmianę w zwyczajach zakupowych klientów – coraz więcej osób dokonuje zakupów w pojedynkę, podczas gdy w latach 2006-2007 większość klientów wybierało się do centrum handlowego w towarzystwie. W dniu badania aż 94 procent klientów zrobiło w Arkadii zakupy. Świadczy to o wzrastającej liczbie klientów świadomych, przychodzących do centrum handlowego w ściśle określonym celu.

Z przeprowadzonej przez TNS OBOP segmentacji wszystkich warszawskich klientów wynika, że największy ich odsetek – 34 procent – stanowią osoby rozsądne i zdystansowane do zakupów. Ich ulubionym centrum jest Arkadia, w większości są dobrze sytuowani, z wyższym wykształceniem, cenią sobie sprawne, funkcjonalne zakupy. Kolejną grupę klientów, wśród których Arkadia przoduje na warszawskiej scenie centrów handlowych, stanowią klienci stylowi i wymagający. Jest ich 23 procent ogółu badanych warszawiaków. Szczególnie cenią sobie jakość i estetykę otoczenia, w centrum handlowym szukają też chwili relaksu i wypoczynku.

Pozostaje absolutnym liderem odwiedzalności – 34 procent wszystkich klientów stołecznych centrów handlowych to klienci Arkadii.