Poziom kapitału własnego wzrósł o blisko 1,03 mln zł w odniesieniu do I połowy 2009 roku. Na koniec I półrocza 2010 roku Echo Investment posiadała blisko 270 mln zł środków pieniężnych.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2010 roku to efekt podpisania ostatecznych umów sprzedaży w projektach mieszkaniowych: w Warszawie, Poznaniu i Bilczy k. Kielc, a także wynajmu powierzchni komercyjnych w projektach zrealizowanych w poprzednich latach. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik była także aktualizacja wartości godziwej uwzględniająca różnice kursów EUR i USD, zmianę poziomu przychodów operacyjnych netto (NOI) i wycenę nowych projektów, jakimi są: rozbudowywana Galerii Echo w Kielcach, Avatar w Krakowie, Park Postępu w Warszawie i Malta Office Park Etap II w Poznaniu.

Echo Investment SA to jedna z największych firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.
Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do dzisiaj firma zrealizowała w 28 miastach Polski blisko 90 projektów o łącznej powierzchni ponad 700 tys. mkw. Firma prowadzi również inwestycje w Rumunii na Węgrzech i Ukrainie.