W związku z faktem, że Eurocash SA (jako spółka przejmująca) posiadała 100 proc.udziałów Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. połączenie dokonane zostało bez podwyższenia kapitału zakładowego. 

Grupa Eurocash, jeden z największych hurtowych dystrybutorów artykułów FMCG w Polsce, osiągnął w I półroczu 2010 r. 3,3 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 3,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Eurocash zajmuje się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce. Do Grupy należy ogólnopolska sieć 121 dyskontowych hurtowni typu cash & Carry oraz systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych pod takimi markami jak: Delikatesy Centrum, abc, IGA oraz Zielony Kłos. Od 2 sierpnia 2010 r. działalność Grupy Eurocash obejmuje także aktywną dystrybucję napojów alkoholowych poprzez spółki zależne Premium Distributors sp. z o.o.

W lipcu 2010 r. Eurocash podpisał natomiast przedwstępną umowę przejęcia spółki Pol Cater, która poprzez spółkę zależną Dania Fast Food jest jednym z największych w Polsce hurtowych dystrybutorów do niezależnych punktów gastronomicznych w segmencie HoReCa.

W 2009 roku Eurocash wypracował 102 miliony zł skonsolidowanego zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 6,7 miliarda zł.

Od lutego 2005 akcje Eurocash są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie.