Najważniejszą inwestycją prowadzoną obecnie przez PA Nova – za pośrednictwem spółki celowej
San Development – jest realizacja galerii handlowej Sanowa w Przemyślu. Galeria zlokalizowana jest na nieruchomości o powierzchni 3,2 ha. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie około 60 tys. mkw., powierzchnia zabudowy 30 tys. mkw., natomiast powierzchnia najmu około 21 tys. mkw. Całkowity budżet projektu (zarówno koszty realizacji inwestycji, finansowania inwestycji w okresie jej realizacji, jak i koszty
związane z wynajmem i uruchomieniem centrum handlowego) szacowany jest na około 135 milionów zł.

Zarząd ocenia, że realizacja ww. inwestycji jest realna i termin oddania inwestycji planowany na październik 2010 roku jest niezagrożony. Nakłady poniesione przez San Development na realizację inwestycji wynoszą ponad 99 milionów zł, a obiekt jest skkomecjalizowany w bilsko 90 proc. Ponadto spółka zakończyła realizację obiektu handlowego w Chorzowie o powierzchni najmu ok. 3,4 tys. mkw. Obiekt ten ma został przeznaczony w całości pod wynajem. Ponad 90 proc.powierzchni handlowej zostało już skomercjalizowane.

PA Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. W latach 2002 – 2008 PA Nova wykonała 25 obiektów handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Kaufland, Tesco, Netto.