W tym samym okresie przychody ze sprzedaży franczyzowej i innej (hurtowej) wyniosły 48,837 tys. zł, co oznacza spadek o 33,04 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana struktury źródeł przychodów ze sprzedaży zgodna jest ze strategią rozwoju Grupy – podała spółka w komunikacie.

Korzystniejszy układ kursów walutowych oraz cen zakupów towarów pozwolił uzyskać wyższy poziom marż we wszystkich kanałach dystrybucji. Rozwój własnej sieci sprzedaży pozwolił na kontynuację wzrostu udziału sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem. Te czynniki pozwoliły osiągnąć dynamikę wzrostu zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 12,4 proc. r/r. W tym okresie powierzchnia placówek własnych wzrosła o 18 proc., natomiast koszty sprzedaży były wyższe o 8,5 proc. r/r.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej NG2 obejmowała 707 placówek, na co składało się: 269 salonów firmowych CCC w kraju (odpowiednio na 30.06.2009 – 237 salonów), 49 butików Quazi (41 – na 30.06.2009), 222 sklepów własnych Boti (181 – na 30.06.2009), 127 sklepów sieci franszyzowej – w tym 76 sklepów Boti (odpowiednio na 30.06.2009 – 82 CCC i 76 Boti ), 40 salonów firmowych CCC w Czechach (odpowiednio na 30.06.2009 – 32 salony).

Powierzchnia sprzedaży we własnych placówkach zlokalizowanych na terenie Polski i Czech wzrosła do 134,9 tys. mkw. (114,3 tys. mkw. na 30.06.2009), tj. o 18 proc. Wzrost liczby placówek własnych jest jednym z elementów strategii Grupy NG2 .W ciągu I półrocza 2010 roku przyrosło 24 sklepów własnych. Sieć salonów własnych CCC powiększyła się o 15 placówek, natomiast Boti o 9 sklepów własnych.