I półroczu 2010 roku spółka LPP uruchomiła 34 sklepy o łacznej powierzchni około 11 tys. mkw. zwiekszajac tym samym całkowitą powierzchnię sklepów do ok. 299 tys. mkw (875 sklepów) z czego
95 tys. mkw. (195 sklepów) poza granicami Polski. Dodatkowo uruchomiono 35 placówek sezonowych.

W I półroczu w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokosci 470 mln zł, zaś w placówkach Cropp Town w wysokosci 177 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w I półroczu w sklepach House wyniosła 126 mln zł, zas w sklepach Mohito 28 mln zł a Esotiq 18 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych spadły w I półroczu 2010 roku o 18,8 proc. (z pominieciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP S.A.). W drugim kwartale spadek ten wyniósł 15,9 proc.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2010 roku spadły o około 5 proc. w porównaniu
do analogicznego okresu roku ubiegłego zas zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 3 proc. Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) wzrosły o 1 proc., a istotny udział w tych kosztach mają wydatki ponoszone na funkcjonowanie placówek detalicznych. Łaczna powierzchnia handlowa, która determinuje wysokosc tych kosztów wzrosła w porównaniu z czerwcem 2009 roku o ok. 18 proc. Pozytywny wpływ na wynik miały różnice kursowe – podała spółka w komunikacie.