W pierwszej połowie 2010 r. Cinema City wypracowała 116,4 mln euro (+44,8 proc. r/r) przychodów związanych z działalnością kin, oraz 91,2 mln euro (+296,1 r/r) przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Przychody związane z działalnością kin obejmują działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność na rynku nieruchomości związaną z kinami. Przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowi jednorazowy przychód ze sprzedaży działalności deweloperskiej Cinema City w Bułgarii. Przychody z działalności kinowej wzrosły do 106,3 mln euro. Plany Cinema City na drugą połowę 2010 uwzględniają otwarcie od 5 do 7 kin z około
65 ekranami, rozwój działalności reklamy kinowej oraz aktywne poszukiwanie możliwości ekspansji działalności kinowej na dotychczasowych rynkach działalności oraz na nowych rynkach.

– Cinema City kontynuuje wzrost. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku sprzedaliśmy ponad 15
mln biletów. Nowe ekrany otwarte w drugiej połowie 2009 r. oraz w 2010 r. przynoszą bardzo dobre
wyniki i w połączeniu z atrakcyjnymi filmami pozawalają Cinema City osiągnąć kolejny raz rekordowe
wyniki finansowe. Cinema City korzysta również z rewolucji 3D. Posiadając prawie 200 cyfrowych
projektorów, obserwujemy rosnącą sprzedaż biletów na filmy w technologii 3D – mówi Moshe J.
Greidinger, prezes Cinema City, największego operatora kin wielosalowych w Europie Środowo-
Wschodniej i Izraelu. – W kwietniu zamknęliśmy transakcję sprzedaży działalności deweloperskiej w
Bułgarii, do naszej spółki dominującej Israel Theatres Ltd. Ta jednorazowa transakcja przyniosła
wysoki, dodatkowy przychód oraz gotówkę, co pozwoliło nam znacznie zredukować zadłużenie. Z
radością mogę także powiedzieć, że nasza dystrybucja filmów rozwija się z sukcesami w Bułgarii i
Rumunii. W tych dwóch krajach planujemy dalszą ekspansję profesjonalnej dystrybucji filmów oraz
rozwijanie kultury „chodzenia do kina” – dodaje.

W II połowie br. Cinema City planuje otworzyć od 5 do 7 kin z około 65 ekranami, w tym 2 kina w
Bułgarii (w Ruse oraz Starej Zagorze), 2 kina w Polsce (w Wałbrzychu i Bytomiu) oraz od 1 do 3 kin w
Rumunii. Spółka planuje także zainstalowanie kolejnych 45 projektorów cyfrowych we wszystkich
krajach działalności. Według stanu na koniec czerwca 2010, CCI posiada podpisane umowy na 41
nowych multipleksów z 411 ekranami, oraz prowadzi negocjacje co do kolejnych lokalizacji.

Spółka Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie
Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Sieć Spółki obejmuje 69 multipleksów z 677 ekranami, w sześciu
krajach działalności (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Spóła posiada wiążące
umowy na kolejne 41 multipleksy z 411 ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności
związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów. Grupa Cinema City zatrudnia ponad 3,000 osób w 6 krajach.