Natomiast strata operacyjna wyniosła 3,53 mln zł wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie.

Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. dr. Adama Próchnika utworzono w roku 1948 poprzez upaństwowienie istniejącej w Łodzi wytwórni odzieży należącej do spółki E. Martin, N. Norenberg, A. Krauze, działającej w Łodzi w latach 1939 – 1945. Początkowo produkcja firmy ograniczała się do płaszczy damskich, kurtek wełnianych i drelichowych i tym podobnej odzieży wierzchniej.

W 1990 firma została przekształcona w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, a następnie przekształcona w Spółkę Akcyjną. W październiku 1991 Próchnik SA został wprowadzony na giełdę jako jedna z pięciu pierwszych spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
W roku 1994 opracowano nową strategię działania na lata 1994-2000, której głównymi założeniami była sieć własnych sklepów firmowych w Polsce, modernizacja zakładów produkcyjnych i większa aktywność marketingowa. W ciągu tego czasu sytuacja na rynku odzieżowym stała się coraz bardziej konkurencyjna.

Próchnik SA starał się pozyskać nowe rynki zbytu oraz reorganizował asortyment i działalność operacyjną. W latach 2001-2004 firma coraz bardziej koncentrowała się na szyciu na zlecenie, a w 2001 roku został podpisany kontrakt na przeszycia dla firmy Hugo Boss. Próchnik restrukturyzował również swoje zaległe zobowiązania finansowe, a w roku 2004 został wyznaczony nowy kierunek działalności firmy, zakładający wznowienie produkcji pod własną marką, rozszerzenie asortymentu i rozwój sieci sprzedaży detalicznej. Nastąpiło przekształcenie działalności z produkcyjnej na handlowo-produkcyjną, która jest obecnie wyznacznikiem dalszego rozwoju firmy.