Douglas ma już 81 perfumerii

Ostatnio zwiększyło się np. zaangażowanie właścicieli i deweloperów centrów handlowych w wykończenie oraz wystrój wnętrz sklepów. Jednocześnie można było zaobserwować także większą skłonność właścicieli powierzchni handlowych do współpracy z najemcami i wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom.

Ostatni rok był wyjątkowo trudny, jeżeli chodzi o pozyskiwanie finansowania inwestycji w nowoczesne centra handlowe. Zaledwie kilka banków było gotowych finansować budowę nowych centrów handlowych, a warunki przez nie proponowane były bardzo wygórowane i trudne do spełnienia.

Obecnie jesteśmy już w połowie 2010 roku, który zaczął się obiecująco, ponieważ najemcy są coraz bardziej skłonni rozwijać swoje biznesy w nowych lokalizacjach, dzięki czemu chętniej podpisują umowy na wynajem powierzchni handlowych. Także stabilizacja kursu euro oraz mniejsza liczba nowych centrów handlowych, które są obecnie oddawane do użytku, przyczyniły się do zwiększenia aktywności najemców poszukujących nowych możliwości ekspansji ich sieci handlowych.

Największą trudnością, na którą napotykają obecnie najemcy, jest zapewnienie finansowania rozwoju ich sieci handlowych. Spowodowane jest to spadkiem obrotów ze sprzedaży, co wpływa na kondycję finansową tych firm i powstrzymuje je przed angażowaniem się w nowe projekty. W wyjątkowych sytuacjach najemcy nawet rezygnują z już zajmowanych powierzchni. Dodatkowo powódź, która ostatnio dotknęła niemal całą Polskę, nie sprzyja poprawie sytuacji sieci handlowych.