Eko-Wital działa od 2001 roku. Firma specjalizuje się w dystrybucji ekologicznych, naturalnych i prozdrowotnych napojów i produktów spożywczych dla dużych sieci handlowych oraz sklepów z
ekologiczną i naturalną żywnością. 10 proc. sprzedaży spółki to produkty pod marką "Dr Zdrowie".

Organic Farma Zdrowia jest również inwestorem strategicznym w Bio Planet Sp. z o.o. (z 30 proc. udziałem), która jest liderem w produkcji wielu spożywczych produktów ekologicznych i również należy do grona największych krajowych dystrybutorów produktów organicznych dla kilkuset detalistów.

Inwestycja w Eko-Wital jest elementem strategii rozwoju Organic Farma Zdrowia SA, która zamierza konsolidować rynek ekologicznych i prozdrowotnych produktów spożywczych, a także rozwijać działalność dystrybucyjną obok detalicznej.

– Tak głębokie wejście w dziedzinę dystrybucji związane jest z chęcią szybkiego dokapitalizowania i profesjonalizacji łańcucha logistycznego na niezwykle rozdrobnionym rynku. Docelowo zwiększy to ofertę produktową, dostępność produktową, szybkość i jakość dostaw. Ta poprawa logistyki w połączeniu ze
zdecydowanie zwiększoną siłą nabywczą całej grupy spowoduje poprawę marż z jednoczesną obniżką cen na oferowane produkty, co przełoży się na szybki wzrost sprzedaży – czytamy w komunikacie wydanym przez Organic Farma Zdrowia. Przychody Eko-Wital w 2009 r. wyniosły 9,5 mln zł a EBITDA 312 tys. zł. Przychody Bio Planet w 2009 r. wyniosły 9,6 mln zł a EBITDA -224 tys. zł. 

Organic Farma Zdrowia posiada 17 delikatesów działających w 9 miastach Polski oraz prowadzi także sprzedaż internetową.