Rafał Fabisiak podał przykłady złych i dobrych praktyk stosowanych w trakcie negocjowania umów. Do pozytywów zaliczył m.in.: ustalenie przejrzystych zasad rozliczeń tzw. opłat seriwsowych, przedstawienie zamkniętego i rozsądnego katalogu możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego oraz regulację odpowiedzialności za wyrządzone szkody pomiędzy wynajmującym a najemcą na zasadzie winy, a także taki obmiar lokali handlowych aby najemca płacił jedynie za „pracującą” powierzchnie użytkową. Z kolei do złych praktyk przedstawiciel Alshaya zaliczył: pobieranie zaliczek na opłaty serwisowe bez ograniczenia ich wysokości i bez możliwości faktycznej kontroli wydatków przez najemców. Niedobrą praktyką jest także zastrzeganie możliwości wypowiedzenia umowy najmu na wypadek samego złożenia wniosku o upadłość najemcy oraz waloryzację czynszu w oparciu o inne wskaźniki niż inflacja.

– Umowa najmu w nowoczesnym kształcie jest umową mieszaną – mówił. – W wyniku uwarunkowań rynkowych jej forma została ukształtowana w szerszym kontekście, niż wskazywałaby na to podstawowa definicja – kontynuował. Wyjaśniał również, że zasada swobody umów nie może przekraczać zasady własności stosunku prawnego, zapisów ustawowych ani zasad współżycia społecznego.

Rafał Fabisiak, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i cywilnym, prawie nieruchomości, jak również w prowadzeniu sporów sądowych i administracyjnych, a także fuzjach i przejęciach. Odpowiedzialny jest między innymi za kompleksową obsługę prawną w regionie Europy Środkowowschodniej kuwejckiej grupy kapitałowej Alshaya.