Nowootwarty sklep jest pierwszym realizowanym według nowej strategii spółki, która zakłada znaczące powiększenie powierzchni sprzedaży delikatesów oraz Maine koncepcji architektoniczno-wizualno-komunikacyjnej. Staregia ta będzie realizowana we wszystkich nowych placówkach oraz zostanie częściowo przeniesiona do marketów już działających.

Zarząd spółki podpisał umowę z zarządcą Galerii Mokotów w Warszawie, na mocy której w październiku nastąpi przeniesienie obecnych delikatesów sieci z lokalu o powierzchni 68 mkw. do sąsiadującego lokalu o powierzchni 143 mkw. Po otwarciu tego nowego lokalu, delikatesy te będą największymi w sieci Organic Farma Zdrowia.

Organic Farma Zdrowia posiada 17 delikatesów działających w 9 miastach Polski oraz prowadzi także sprzedaż internetową. Oferta handlowa sieci zawiera 4 tys. produktów od najlepszych producentów żywności ekologicznej i naturalnej w Polsce i Europie, w tym już ponad 200 produktów pod markami własnymi.
W pierwszym półroczu 2010 roku spółka Organic Farma Zdrowia odnotowała 13 proc. wzrost sprzedaży (dla porównywalnej bazy delikatesów, uwzględniając zamknięcie dwóch nierentownych obiektów). Wynik EBITDA jest lepszy aż o 56,5 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku.

– Sprzedaż w pierwszym półroczu 2010 roku byłaby lepsza o co najmniej dalsze 3-4 proc., gdyby nie było kumulacji fatalnych wydarzeń w skali krajowej w II kwartale (długotrwała żałoba narodowa, powodzie a następnie niespotykane upały) – podała spółka w komunikacie.