Recesja to nie czas na szukanie oszczędności

W tym okresie zysk netto Grupy Auchan uplasował się na poziomie 248 mln euro. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 230 mln, co oznacza wzrost o 1,1 proc. Trochę gorzej przedstawia się wynik like-for-like, który po wyłączeniu cen benzyny i przy stałych kursach wymiany walut zwiększył się zaledwie 1 proc.

– Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków jest odzwierciedleniem dynamicznej ekspansji na rynkach rozwijających się. Pokazuje również odporność naszej działalności w strefie ero, pomimo wciąż trudnej sytuacji gospodarczej – powiedział Vianney Mulliez, przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Auchan.

46 proc. całkowitej sprzedaży Grupa Auchan wypracowała na rynku francuskim, 25,8 proc. pochodziło z rynków Europy Zachodniej, zaś kolejne 27 proc. z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji.

Nakłady inwestycyjne Auchan po sześciu miesiącach 2010 roku wyniosły 469 mln euro i były mniejsze o 25,8 proc. względem analogicznego okresu roku 2009. Inwestycje Grupy we Francji stanowiły 36 proc. wszystkich nakładów. Na rynki Europy Zachodniej przypadło 17 proc. W krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji nakłady inwestycyjne stanowił 47 proc. wszystkich inwestycji Auchan.

Obecnie do Grupy należą 533 hiepr- i 723 supermarkety. W pierwszej połowie tego roku Auchan uruchomił 18 nowych hipermarketów. W tym samym czasie pojawiło się 12 supermarketów, jednak równocześnie 19 zostało zamkniętych.