Podczas prezentacji Anisiewicz próbował odpowiedzieć na pytanie: Jak usprawnić proces uzyskiwania wszelkich zgód i pozwoleń administracyjnych w trakcie procesu inwestycyjnego? Wyjasnił przy tym przyczyny występowania problemów w tym procesie. Wśród nich znalazł się przede wszystkim brak wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego.

– W procesie deweloperskim bezwzględnie musi funkcjonować specjalista sprawdzający przygotowane wnioski (WZ, PnB, PnU), uczestniczący i kontrolujący proces postępowania administracyjnego, prowadzenia Dziennika Budowy, wpisów do Dziennika Budowy itp. – mówił.

W ostatniej części prelekcji uwagę uczestników konferencji skupił na marketingu i Public Relations jako środku do budowania relacji z samorządami. – Niezbędne są przy tym profesjonalne materiały marketingowe – np. opracowanie, monografia projektów w formie książki, albumu w którym każdy z projektów poprzedzony jest opisem oraz prezentacją zespołu architektów z komentarzami autorów projektów. Pomaga również moderowanie prestiżowych spotkao z udziałem polityków i samorządowców – dodał.

Dariusz Anisiewicz jest architektem, absolwentem Politechniki Łódzkiej. Posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie z zakresu całego procesu inwestycyjnego zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Z Echo Investment związany od 2006 roku, obecnie na stanowisku architekta – specjalisty do spraw postępowań planistycznych i administracyjnych.