Z badania zrealizowanego przez TNS OBOP na zlecenie ECCO wynika także, że ok. 29 proc. respondentów zna przede wszystkim lokalne przedsięwzięcia oraz działalność dobroczynną lokalnych firm, fundacji, stowarzyszeń i organizacji, w tym także kościelnych. Wśród bardziej rozpoznawanych przez Polaków przedsięwzięć są akcje realizowane przez komercyjne stacje telewizyjne (TVN i Polsat) oraz marki, które udzielają własnym akcjom dużego wsparcia medialnego (np. Danone). Firma ECCO ze swoim spacerem charytatywnym znalazła się na piątym miejscu pod względem znajomości akcji charytatywnych prowadzonych przez firmy komercyjne. Projekt ECCO Walkathon zna 12 proc. badanych, a 88 proc. chciałoby, by akcje w formie pikników czy imprez podczas, których każdy może zrobić coś dobrego dla innych, były realizowane również w ich rodzinnej miejscowości.

Polacy, oczekując filantropijnej postawy firm, nie zapominają o osobistym zaangażowaniu. Decyzję o wspieraniu potrzebujących w ostatnim roku podjęło 80 proc. Polaków, którzy mają świadomość, że takie inicjatywy są istotne oraz wierzą, że dzięki osobistemu wsparciu poprawiają sytuację osób pokrzywdzonych przez los. W ciągu ostatniego roku 81 proc. badanych kobiet i 75 proc. mężczyzn przyznało, że przynajmniej raz udzieliło bezinteresownej pomocy.