Lurena Investments chce nabyć 58.824.007 akcji Ruchu. Odpowiada to 100 proc. kapitału spółki, a tym samym przyzwala na posiadanie 100 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

"3 września 2010 roku wydana została bezwarunkowa zgoda Prezesa UOKiK nr DKK – 91/10, która została doręczona w dniu 6 września 2010 roku, na nabycie akcji. Oznacza to, że Lurena Investments BV może nabyć wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem spełnienia się warunku, o którym mowa w pkt 6 Wezwania albo podjęcia decyzji o nabyciu akcji objętych zapisami pomimo braku ziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej" – czytamy w oficjalnym komunikacie Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Ruch jest największym w Polsce dystrybutorem prasy. Posiada około 40 proc. udziału w rynku. Spółka akcyjna Ruch jest też znaczącym dystrybutorem artykułów codziennego użytku FMCG. Posiada dodatkowo własną sieć detaliczną obejmującą ponad 7,4 tys. czynnych punktów sprzedaży, co w tym względzie plasuje ją w czołówce polskiego rynku. Od 2008 roku Ruch w ramach sieci sprzedaży detalicznej prowadzi też nowoczesne salony prasowe update.