Marek był jednym z pionierów otwierających sklep Auchan w Piasecznie pod Warszawą. Przed objęciem funkcji dyrektora generalnego w Auchan Polska pełnił odpowiednio funkcje dyrektora sklepu Auchan na Modlińskiej w Warszawie, dyrektora sklepu Auchan w Swadzimiu koło Poznania, a ostatnie cztery lata pracował na stanowisku dyrektora ds. Zasobów Ludzkich Auchan Polska i Coacha.

Grupa Auchan w I poł. 2010 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 20 mld euro, co daje wzrost o 6,8 proc. w stosunku do I półrocza 2009 roku. Wynik EBITDA wzrósł o 9,8 proc. – do 1,02 mld euro.
W tym okresie zysk netto Grupy Auchan uplasował się na poziomie 248 mln euro. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 230 mln, co oznacza wzrost o 1,1 proc. Trochę gorzej przedstawia się wynik like-for-like, który po wyłączeniu cen benzyny i przy stałych kursach wymiany walut zwiększył się zaledwie 1 proc.

46 proc. całkowitej sprzedaży Grupa Auchan wypracowała na rynku francuskim, 25,8 proc. pochodziło z rynków Europy Zachodniej, zaś kolejne 27 proc. z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji.

Obecnie do Grupy należą 533 hiepr- i 723 supermarkety. W pierwszej połowie tego roku Auchan uruchomił 18 nowych hipermarketów. W tym samym czasie pojawiło się 12 supermarketów, jednak równocześnie 19 zostało zamkniętych.

Pierwszy hipermarket Auchan w Polsce został otwarty w maju 1996 roku w Piasecznie pod Warszawą. W roku 2009 – Auchan Polska posiada 21 Centrów Handlowych, oraz 50 proc. udziałów w zarządzanych przez firmę Schiever Polska 4 Centrach Handlowych, otwartych pod szyldem Auchan (Legnica, Wałbrzych, Racibórz i Zielona Góra). W przygotowaniu są kolejne obiekty. Największy hipermarket, Auchan Wola w Warszawie, ma powierzchnię prawie 18 tys. mkw.