Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus planuje budowę galerii handlowej o powierzchni użytkowej 35-38 tys. mkw. Inwestycja będzie realizowana etapami. Zakończenie pierwszego planowane jest w 2013 roku.

Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego, Sportowej i Katedralnej o łącznej powierzchni 2,1265 ha, składającej się z trzech działek, odbył się 8 września w siedleckim Urzędzie Miasta. Firma Konstantego Strusa była jedynym uczestnikiem przetargu, który wpłacił wadium wynoszące 3 mln zł. W trakcie przetargu nastąpiło tylko jedno postąpienie, w wyniku którego Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus zostało nabywcą terenu byłego stadionu za kwotę 30,3 miliona złotych.

Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus jest firmą z dziewiętnastoletnim doświadczeniem budowlanym i deweloperskim. Właścicielami firmy są Hanna i Konstanty Strus. Podstawowy zakres działalności firmy, stanowi budowa domów, a następnie sprzedaż mieszkań oraz segmentów jednorodzinnych. Drugim filarem działalności jest budowa oraz wynajem powierzchni handlowych i usługowych.Firma zatrudnia średnio 160 pracowników branż budowlanych, a także współpracuje z firmami podwykonawczymi. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Siedlec i Warszawy, obecnie rozszerza zakres działalności o kolejne miasta, takie jak: Zgierz, Białystok i Gdynia.