Bomi będzie głównym dostawcą produktów do delikatesów internetowych A.pl. Już teraz na głównej witrynie e-sklepu pojawilo się przekierunkowanie na stronę sieci Bomi.

Grupa Kapitałowa Bomi jest jedną z największych sieci supermarketów delikatesowych oraz supermarketów typu premium w Polsce. Firma posiada własne zaplecze dystrybucyjne. Grupa posiada obecnie około 70 sklepów delikatesowych i supermarketów w 19 miastach Polski. Dodatkowo około 50 placówek w systemie pełnej franczyzy, a także ponad 1500 sklepów partnerskich połączone w ramach Sieci 34 oraz eLDe. Grupa handlowa Bomi miała 9,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2010 roku wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,39 mln zł wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody firmy osiągnęły poziom 361,53 mln zł wobec 367,82 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 7,16 mln zł zysku netto wobec 4,12 mln zł zysku w 2008 roku.

Sklep internetowy A.pl jest prowadzony przez A.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – firmę powołaną do życia przez spółkę giełdową Action, będącą również jedynym udziałowcem A.pl Sp. z o.o.