– Uważamy, że polski rynek kinowy należy do najatrakcyjniejszych w Europie. Wciąż charakteryzuje go znacznie niższy wskaźnik dostępności ekranów kinowych na mieszkańca oraz niższa średnia cena biletu, w porównaniu do rozwiniętych krajów europejskich. Przekłada się to wprost na wymierne możliwości wzrostu i unikalne szanse rozwoju dla Multikina. Dostępność ekranów kinowych w Polsce jest niewielka, zwłaszcza w średnich miastach. To właśnie tam głównie będą się koncentrowały nasze inwestycje – podkreśla Piotr Zygo, prezes Multikina.

Spółka zamierza pozyskać z oferty publicznej kilkadziesiąt milionów złotych z przeznaczeniem na uruchomienie nowych kin. Oprócz emisji nowych akcji, w ofercie znajdzie się również część dotychczasowych papierów. Obecni akcjonariusze spółki – Grupa ITI posiadająca 86 proc. akcji i fundusz AREA Property Partners posiadający 14 proc. akcji poprzez podmioty zależne, potwierdzają zamiar sprzedaży części swoich akcji z zastrzeżeniem zachowania przez Grupę ITI większościowego pakietu akcji spółki (minimum 51 proc.).

Multikino chciałoby zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze w tym roku, ale dokładny termin oferty publicznej będzie zależał od uzyskania zgody KNF oraz sytuacji rynkowej. Oferującym akcje Multikina w publicznym obrocie jest IPOPEMA Securities. Papiery spółki zostaną zaoferowane instytucjom finansowym, a także inwestorom indywidualnym.

W 2009 roku Grupa Multikino osiągnęła 290 mln zł przychodów ze sprzedaży, 52,6 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 9,6 mln zł zysku netto.