Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie obniżki cen żywności (o 1,6 proc.), a także odzieży i obuwia (o 2 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,34 pkt proc. i 0,10 pkt proc. Wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniami (o 0,1 proc.) podniósł ten wskaźnik o 0,03 pkt proc.

W okresie styczeń – sierpień br.ceny towarów i usługkonsumpcyjnych wzrosły o 1,5 proc. Najbardziej podniesiono m.in. ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,9 proc.). Odnotowano także wzrost cen żywności (o 0,8 proc.). Niższe były natomiast ceny odzieży i obuwia (o 6,5 proc.).

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku wyniósł, podobnie jak przed miesiącem, 2 proc. i znajdował się poniżej celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał m.in. wzrost cen żywności (o 2,5 proc.). Sierpień to drugi z kolei miesiąc br. w którym obniżyły się ceny żywności (o 1,6 proc., wobec 1,2 proc.w lipcu br.).

Podobnie jak przed miesiącem najbardziej potaniały warzywa (o 15,8 proc.), o czym zadecydowały czynniki sezonowe. Niższe niż w lipcu br. były ceny owoców (o 6,1 proc.). Utrzymał się notowany od kwietnia br. spadek cen jaj, za które należało zapłacić o 1 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Od sierpnia 2009 r. obserwuje się obniżanie cen ryżu, za który w sierpniu br. konsumenci płacili o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem. W sierpniu br. nieznacznie potaniało mięso wołowe i cielęce (po 0,1 proc.). Po spadku utrzymującym się od maja 2009 r., w sierpniu br. zanotowano natomiast znaczny wzrost cen cukru (o 6,5 proc.). W następstwie zmian cen skupu żywca podniesiono ceny drobiu (o 4,5 proc.). W drugim z kolei miesiącu br. konsumenci więcej płacili za mąkę (o 1,3 proc.). Utrzymała się wzrostowa tendencja cen serów i masła (po 0,7 proc.). Więcej płacono za mięso wieprzowe i oleje roślinne (po 0,5 proc.), pieczywo i makarony (po 0,4 proc.), a także artykuły w grupie „jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne” i ryby (po 0,3 proc.). Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły przeciętnie o 0,2 proc., w tym wód mineralnych lub źródlanych – o 0,5 proc., herbaty – o 0,4 proc., a kawy i soków – po 0,1 proc., Za wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,2 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Ceny napojów alkoholowychpozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem.

W sierpniu br., w związku z dalszą wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 3,3 proc., a odzieży – o 1,5 proc..