Warunki oferty są rażąco niekorzystne

– Celem przedstawionej propozycji jest połączenie działalności Emperii z Eurocash i stworzenie silnej grupy kapitałowej na rynku hurtowej dystrybucji szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych (produkty FMCG) w Polsce, w pełni skupionej na sukcesie swoich klientów – niezależnych sklepów detalicznych. Nowopowstała firma będzie wspierać swoim potencjałem współpracę niezależnych detalistów z producentami, instytucjami publicznymi oraz pozostałymi uczestnikami rynku – czytamy w komunikacie.

Połączona firma stałaby się jednym z największych podmiotów na krajowym rynku FMCG. W 2009 r. Eurocash osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 8,9 mld zł (wyniki pro-forma, nieaudytowane, obejmujące również przychody spółki Premium Distributors, przejętej przez Eurocash w sierpniu 2010 r.). Emperia natomiast osiągnęła w tym okresie przychody wynoszące 5,5 mld zł. Połączona firma będzie mogła obsługiwać wszystkie segmenty tradycyjnego handlu detalicznego i rynku HORECA w całej Polsce.

– Przedstawiona propozycja jest naturalnym krokiem w realizowanej przez Eurocash strategii rozwoju. Opiera się ona na zapewnieniu konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w ich walce z dyskontami i hipermarketami. Jesteśmy przekonani, że wzrost efektywności jaki możemy osiągnąć łącząc oba przedsiębiorstwa jest najlepszą drogą do zapewniania konkurencyjności naszych klientów w długiej perspektywie czasowej – powiedział Luis Amaral, prezes Eurocash. – Jednocześnie połączenie spółek spowoduje uzyskanie wielu korzyści przez akcjonariuszy i partnerów obu firm. Transakcja będzie miała kluczowe znaczenie dla polskiego handlu detalicznego i pozwoli niezależnym sklepom wykorzystać swój potencjał – dodał.