Na rynku FMCG może powstać gigant

Między Grupa Eurocash i Emperią wystąpiłyby liczne efekty synergii. W ich wyniku oba podmioty mogłyby odnieść wiele korzyści  w obszarze ograniczania kosztów działalności. W tym miejscu kluczowe jest jednak pytanie, czy w ogóle Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydałby zgodę na takie przejęcie. Jeśli, jednak doszłoby w przyszłości do fuzji Emperii i Eurocash odpowiedzią rynku mogłyby być ruchy konsolidacyjne innych spółek działających na rynku dystrybucji artykułów FMCG.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) działa na polskim rynku już od 1999 roku. Z kolei od 8 lat jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. Stowarzyszenie od momentu pojawienia się na rynku podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi przez interwencje w ich imieniu i interesie. W 2005 roku stowarzyszenie utworzyło własny dział analityczny, który wciąż rozwija i poszerza o kolejne przydatne elementy analityczne. Współpracują z nim czołowi analitycy giełdowi, a dzięki temu paleta analiz i raportów jest bardzo bogata w cenne informacje dotyczące spółek giełdowych, debiutantów, surowców, makroekonomii, analiz polskich oraz światowych indeksów giełdowych.