Dla podniesienia bezpieczeństwa oraz poszanowania praw konsumenckich podczas prowadzenia zakupów w internecie powstał Euro-Label Certyfikat Bezpieczne Zakupy – europejski znak zaufania w handlu elektronicznym.

– Konsument dokonujący zakupów w sklepie internetowym posiadającym certyfikat może być pewien, że zapisy regulaminu sklepu internetowego są zgodne z przepisami prawa, że sklep będzie respektował prawa konsumenckie, że dane osobowe, które sklep gromadzi i przetwarza są odpowiednio zabezpieczone. Co więcej, w przypadku wystąpienia sporu ze sklepem posiadającym certyfikat Euro-Label, klient może przed rozpoczęciem procedury sądowej, zwrócić się do jednostki certyfikującej z prośbą o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu – omawia korzyści certyfikatu Pani Kinga Szewczyk, koordynator projektu polskiej sekcji Euro-Label.

We wrześniu br. ruszyła nowa strona Certyfikatu Euro-Label w Polsce – www.euro-label.com.pl, która została przygotowana z myślą o wszystkich użytkownikach rynku e-commerce. Dla osób, które lubią kupować w sieci lub dopiero planują podjąć taką formę zakupów, umieszczona została lista praw konsumenckich, o których warto pamiętać kupując w sieci. Z kolei właściciele sklepów internetowych znajdą na niej zestawienie praw i obowiązków jakie nałożył na nich ustawodawca. Dzięki umieszczonym na stronie ankietom sklepy internetowe mogą sprawdzić czy zapisy regulaminowe jakie przygotowali odpowiadają wszystkim przepisom prawnym, czy proces sprzedaży zabezpiecza odpowiednio prawa konsumenckie i czy prawidłowo są zabezpieczane i gromadzone dane osobowe klientów. Obecna strona pozwala także zdalnie kupić usługę audytu certyfikacyjnego na zasadzie sklepu internetowego. 

Euro-Label Certyfikat Bezpieczne Zakupy przyznawany jest w kilku krajach Unii Europejskiej. W Polsce jedynym organem posiadającym prawa nadawania Certyfikatu Euro-Label jest jednostka certyfikująca w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.