Spółka Novitus SA nabyła 9.010 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w drodze realizacji transakcji cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym oraz 1.680.500 akcji zwykłych na okaziciela w drodze realizacji transakcji pozasesyjnej (pakietowej) na GPW – poinformowała spółka w komunikacie.
 
Przed nabyciem w/w akcji spółka Novitus SA posiadała 361.010 akcji Elzab SA, co dawało 2,24 proc. udziału w kapitale zakładowym firmy. Posiadane przez Novitus SA akcje dawały prawo do 1.749.250 głosów, co stanowiło 9,88 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elzab SA. W wyniku realizacji tych transakcji Novitus SA posiada 2.050.520 akcji Elzab SA (356.070 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 1.694.450 akcji zwykłych na okaziciela) co daje 12,71 proc. udziału w kapitale zakładowym Elzab SA. Posiadane przez Novitus SA akcje dają prawo do 3.474.800 głosów, co stanowi 19,62 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elzab SA – czytamy dalej w komunikacie.

Novitus SA jest wiodącym producentem i dostawcą elektroniczno-informatycznych rozwiązań systemowych, wspomagających pracę handlu, usług, logistyki i przemysłu.

Novitus, spółka od ponad trzech lat notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zapewnia klientom ofertę urządzeń fiskalnych, czytników i drukarek kodów kreskowych, terminali POS, terminali danych, wag elektronicznych, urządzeń metrycznych oraz oprogramowania. Dostarcza zintegrowane systemy wspomagania sprzedaży, w tym między innymi: systemy mobilne, elektronicznej transakcji oraz systemy lojalnościowe. Urządzenia opatrzone marką Novitus, a także opracowane rozwiązania służą m.in. tysiącom placówek handlowych i usługowych, sieci sklepów detalicznych i hurtowni.

Elzab SA jest producentem oraz dostawcą urządzeń i systemów wspomagania sprzedaży detalicznej. Jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, peryferii i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą, takich jak: wagi elektroniczne, sprawdzarki cen, drukarki niefiskalne, drukarki etykiet, szuflady kasowe, modemy kasowe oraz multipleksery.