Proces negocjowania umów najmu lokali handlowych, był jednym z kluczowych zagadnień konferencji CEE Shopping Center Forum 2010, która odbyła się 8 września w warszawskim hotelu Hilton.

-Nowoczesna umowa najmu powierzchni handlowej stanowi fundament poprawnych relacji na linii zarządca – sieć handlowa – przekonywał podczas konferencji Shopping Center Poland Rafał Fabisiak, senior legal counsel CEE, Alshaya Poland.

W trakcie swojego wystąpienia Rafał Fabisiak podał przykłady złych i dobrych praktyk stosowanych w trakcie negocjowania umów. Do pozytywów zaliczył m.in.: ustalenie przejrzystych zasad rozliczeń tzw. opłat serwisowych, przedstawienie zamkniętego i rozsądnego katalogu możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego oraz regulację odpowiedzialności za wyrządzone szkody pomiędzy wynajmującym a najemcą na zasadzie winy, a także taki obmiar lokali handlowych aby najemca płacił jedynie za „pracującą” powierzchnie użytkową. Z kolei do złych praktyk przedstawiciel Alshaya zaliczył: pobieranie zaliczek na opłaty serwisowe bez ograniczenia ich wysokości i bez możliwości faktycznej kontroli wydatków przez najemców. Niedobrą praktyką jest także zastrzeganie możliwości wypowiedzenia umowy najmu na wypadek samego złożenia wniosku o upadłość najemcy oraz waloryzację czynszu w oparciu o inne wskaźniki niż inflacja.

Rafał Fabisiak, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i cywilnym, prawie nieruchomości, jak również w prowadzeniu sporów sądowych i administracyjnych, a także fuzjach i przejęciach. Odpowiedzialny jest między innymi za kompleksową obsługę prawną w regionie Europy Środkowowschodniej kuwejckiej grupy kapitałowej Alshaya.

Organizatorem Shopping Center Forum jest firma BROG Media Biznesu, wydawca portalu Retailnet.pl. Kolejna konferencja Shopping Center Forum & Awards odbędzie się 3 lutego 2011 roku w hotelu Hilton w Warszawie.