– Oficjalnie na oczach mediów i zgromadzonych gości rozpocznie się budowa centrów handlowego – informuje Michał Tur, menager ds. marketingu spółki Church Land Development. W spotkaniu wezmą udział m.in. główni inwestorzy: Dariusz Miłek, prezes firmy NG2 oraz Lech Chudy, prezes firmy MGC Inwest, a także zaproszeni goście.

Osiem osób uczestniczyć będzie w złożeniu do urny symboli związanych z miastem Kielce. Biskup Kazimierz Ryczan po poświęceniu symboli, jako pierwszy złoży w urnie krzyż. Następnie marszałek Adam Jarubas włoży do urny monety. Zastępca wojewody, Piotr Żołądek przekaże aktualnej gazety. W urnie znajdzie się również szalik klubu sportowego Korony Kielce, który włoży do urny prezydent Kielc, Wojciech Lubawski. Zdjęcie rejestrujące ten wydarzenie złoży w urnie starosta powiatu kieleckiego, Zenon Janus. Szkice dla przyszłych pokoleń zdeponują w urnie architekci Borys Juraszyński oraz Marek Tryzybowicz z pracowni Bose International Planning and Architecture, odpowiedzialnej za projekt galerii. Zgodnie z tradycją, podkowę na szczęście do urny włoży Lech Chudy, a akt erekcyjny – Dariusz Miłek.

Podczas uroczystości zebrani będą mieli również okazję obejrzenia dwóch filmów prezentujących pierwszą galerię wybudowaną przez inwestorów Cuprum Arena i przyszłą galerię Korona Kielce.