Szczegóły przetargu znajdują się na stronie www.pgs.net.pl. Od potencjalnych zainteresowanych PGS oczekuje przede wszystkim nowatorskiego podejścia do tematu z uwzględnieniem strony kosztowej proponowanych projektów. Michał Sadecki, dyrektor zarządzający PGS potwierdza, że spółka planuje wdrożenie wybranego projektu jeszcze w tym roku w minimum 10 placówkach.

Polska Grupa Supermarketów, w skład której wchodzą Top Market, Delica, Minuta8 liczy obecnie 205 placówek. PGS, której prezesem jest Barbara Wagner-Kołodziejczak w roku 2009 powiększyła się o 10 sklepów o średniej powierzchni 260 mkw. Na koniec 2008 roku firma posiadała 195 placówek na terenie kraju. W roku 2009 jej obroty wyniosły ok. 1,04 mld zł, wobec 705 mln zł rok wcześniej.

Polska Grupa Supermarketów (PGS) jest organizacją niezależnych detalistów branży spożywczej, skupiającą rodzimy kapitał. Powstała z inicjatywy Warszawskiej Grupy Supermarketów i obecnie zrzesza ponad 200 sklepów, a jednocześnie trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych placówek. W odróżnieniu od innych tego typu sieci członkowie PGS nie są połączeni kapitałowo, będąc przy tym niezależnymi partnerami handlowymi, tworzą wspólną platformę zakupową. Polska Grupa Supermarketów (PGS) powołana do życia w grudniu 2002 roku (początkowo jako Warszawska Sieć Supermarketów) jest organizacją niezależnych detalistów – polskich sieci lokalnych. PGS jest w całości polską, nowoczesną siecią handlową, dla której jednym z głównych celów jest budowanie ogólnopolskiej sieci handlowej poprzez integrację polskiego środowiska kupieckiego.