– Skutecznie zakończona restrukturyzacja, przeprowadzony intensywny proces inwestycyjny, poprawa zarządzania kapitałem obrotowym, skala możliwego do pozyskania zewnętrznego kapitału na planowane inwestycje deweloperskie, upoważniają zarząd Emperia Holding SA do przedstawienia podstawowego celu nowej strategii dywidendowej, zgodnie z którym zarząd Emperia Holding SA, począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok, będzie konsekwentnie rokrocznie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczanie 40 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej na wypłatę dywidendy dla swoich akcjonariuszy. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy ,termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom czerwca i lipca. Zarząd Emperia Holding SA ocenia, że zwiększenie wysokości wypłacanej dywidendy nie wpłynie na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych Grupy – podała spółka w komunikacie.

Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich grup handlowych. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Koordynatorem działalności grupy jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Emperia Holding SA. Grupa swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Spółka prowadzi dystrybucję artykułów FMCG poprzez magazyny cash&carry i centra dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Poprzez spółki Tradis oraz Ambra i DEF dociera do ponad 40 tys. polskich sklepów.

Handel detaliczny w Grupie Handlowej Emperia skupia sieci supermarketów, o różnorodnych formatach, prowadzące placówki marek Lewiatan, Groszek, Euro-Sklep, Milea, Społem Tychy, Stokrotka i Delima. Poprzez spółkę Partnerski Serwis Detaliczny Emperia współpracuje z 51 spółdzielniami spożywców. Łącznie w ramach sieci detalicznych Emperii działa już 3 880 polskich sklepów. Grupa Handlowa Emperia w całym kraju zatrudnia niemal 13 tysięcy osób. W tym roku świętuje jubileusz 20-lecia powstania.