W Polsce działa łącznie 6.700 stacji benzynowych, a 6 tys. sklepów w tych placówkach generuje roczny obrót produktami FMCG na poziomie 2,5 mld zł, przyrastający rocznie o 5 proc.

– Spółka Tradis jest dla nas rzetelnym i wiarygodnym partnerem handlowym. Jest dystrybutorem spełniającym wszystkie wymagania w zakresie obsługi sieci sklepów typu „convenience”. Firma Tradis nie tylko będzie brała udział w postępowaniach wyboru dostawcy kolejnych kategorii, widzimy ją także jako partnera w planowanych przez nas projektach rozwoju sprzedaży – mówi Piotr Sznigirewicz, dyrektor biura towarów pozapaliwowych i zarządzania kategoriami PKN Orlen SA.

– Nawiązanie współpracy nastąpiło na drodze postępowania przetargowego, w ramach którego oceniana była nie tylko oferta finansowa, ale także zdolność do obsługi tak dużej i rozproszonej sieci na wymaganym poziomie. Potwierdzeniem dobrze dokonanego wyboru było bardzo szybkie dopasowanie systemów informatycznych Tradis do wymagań Orlen, rzetelne opracowanie optymalnego harmonogramu dostaw oraz wysoki poziom realizacji zamówień już od pierwszych dni współpracy – dodaje Piotr Sznigirewicz.

Jednym z głównych celów procesu integracji systemu dystrybucji Emperii była możliwość sprawnej obsługi dużych, ogólnopolskich podmiotów. Spółka Tradis stała się gigantem polskiej dystrybucji dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego i operacyjnego oraz ujednoliceniu standardów obsługi. Tradis jest w stanie zapewnić najwyższe standardy obsługi, będąc liderem kosztowym i jakościowym dystrybucji w Polsce.

– Spółka Tradis od 2008 roku rozwijała zaplecze informatyczne i integrowała system dystrybucji, aby zaoferować swoim klientom najlepszy system dystrybucji w kraju. Efektem tych szeroko zakrojonych zmian jest nawiązanie współpracy z PKN ORLEN. To dowód naszych wysokich kompetencji, co daje podstawy do optymistycznych prognoz na przyszłość. Chcemy jak najmocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku. Przewidujemy dalszy rozwój świadczonych przez nas usług i nawiązywanie współpracy z kolejnymi, dużymi sieciami stacji benzynowych w Polsce – mówi Jarosław Wawerski, prezes zarządu Tradis.

Orlen nawiązał współpracę z Tradisem kilka miesięcy temu. Dystrybutor stał się dostawcą słodyczy, napojów i piwa do sieci 1,4 tys. stacji benzynowych Orlen w Polsce.