Celem działalności POHiD jest propagowanie zasad wolnej konkurencji oraz wskazywanie na korzyści płynące z dialogu uczestników rynku. Przez ostatnie dziesięć lat POHiD stał się platformą integrującą środowiska gospodarcze. Prowadził dialog z organizacjami wszystkich segmentów sektora handlu, organizacjami producentów i organizacjami o charakterze ogólnogospodarczym. W ciągu dekady POHiD podejmował się prac nad projektami, mającymi na celu usuwanie barier administracyjnych. Są wśród nich m.in.: postępowania antymonopolowe w sprawie opłaty Interchange, kampania przeciwko zakazowi pracy handlu w niedzielę, usunięcie ustawy o WOH z porządku prawnego, walka o obniżenie liczby czytników w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania towarów przeznaczonych do sprzedaży, zmiana ustawy o nadmiernych zapasach, prace przy pakiecie ustaw „odpadowych” (baterie, zużyty sprzęt), zmiany kodeksu pracy (czas pracy), itp.

– Wielkie sieci handlowe weszły do Polski, gdy trwała restrukturyzacja przemysłu, wiele zakładów redukowało zatrudnienie. I wtedy właśnie zwalniani pracownicy znajdowali zatrudnienie w sieciach handlowych – mówi Renata Juszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Handel zapewnia stabilne miejsca pracy oraz możliwość awansu zawodowego. Nasz sektor jest jednym z największym pracodawców dającym miejsca pracy ok. dwóch mln osób i wspólnie z sektorem usług generuje ok. 20 proc. PKB – ocenia z perspektywy dekady.

Zapewnia, że w przyszłości POHiD zamierza kontynuować zasady statutowe, dbać o dobre prawo gospodarcze, przeciwstawiać się próbom dyskryminacji branży i dyskryminacji w ogóle. Będzie także prowadził działania mające na celu skonsolidowanie struktur i procesów, by tym bliżej przyciągnąć do organizacji firmy członkowskie, a zarazem rozpropagować w opinii branżowej pogląd o walorach członkostwa w POHiD, tym samym powiększając liczbę członków.