Stokrotka ma zostać liderem rynku

Dzięki niej wycena spółki osiągnie poziom odzwierciedlający jej faktyczną wartość, szacowaną przez zarząd na 2,1 do 2,3 mld zł.

Zgodnie z planami holdingu – Grupa Dystrybucyjna Tradis oraz Supermarkety Stokrotka osiągną pozycję lidera w segmentach, w których działają na rynku polskim. Wyodrębnienie trzech dywizji biznesowych zapewni Grupie pełną transparentność, ułatwi wycenę i podwyższy zdolność akwizycyjną. Debiut Grupy Dystrybucyjnej Tradis na GPW w Warszawie możliwy jest już w czerwcu 2011 roku, a spółki Stokrotka w czerwcu 2013.

– Mamy obecnie trzy główne cele. Po pierwsze ochronę wartości inwestycji przed arbitrażem – czemu służyć będzie zaplanowany skup akcji własnych i podniesienie kapitału docelowego. Po drugie – umożliwienie naszym akcjonariuszom realizacji zysków z inwestycji w krótkim okresie – w tym celu zaplanowaliśmy głosowanie akcjonariuszy nad kolejną transzą buy-backu. Po trzecie – i najważniejsze – zależy nam na pełnej realizacji zysków z inwestycji w Emperię w średnim i długim okresie – czemu służyć będą upublicznienia poszczególnych dywizji i dalsze inwestycje w rozwój Grupy – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding.

Pierwszym krokiem Emperii w celu zaprezentowania rynkowi aktualnej, realnej wartości ekonomicznej grupy były zgody rady nadzorczej na rozpoczęcie nabywania akcji własnych spółki – do 20 proc. kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł oraz na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru.

Dodatkowo, na 13 października spółka zaplanowała WZA. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszy skup akcji w celu umorzenia do 25 proc. kapitału zakładowego i kwoty 500 mln zł. NWZA ma zdecydować także o podwyższeniu kapitału docelowego do 1.511.516 zł.
W kolejnym kroku Emperia zaprezentowała prognozy finansowe na lata 2010-2012 i powiadomiła o proponowanej zmianie polityki dywidendowej. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok Zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%, czyli znacznie wyższą niż dotychczas (20 proc.). Dodatkowo, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na przełom czerwca i lipca.
Według szacunków spółki wielkość planowanej dywidendy na akcję (przy założeniu niezmienionej – w stosunku do obecnego stanu – ilości akcji) wyniesie za 2010 rok 2,37 zł, w 2011 już 3,56 zł, a w 2012 aż 4,56 zł.

Zarząd Emperia Holding SA ocenia, że zwiększenie wysokości wypłacanej dywidendy nie wpłynie na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych Grupy.
Według prognoz, w 2010 roku spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 6,00 mld złotych, czyli o 8,5 proc. więcej niż w roku 2009. W latach kolejnych przychody rok do roku wzrosną o 18,3 proc. (7,10 mld w 2011) i o 12,7 proc. (8,00 mld w 2012). Deklarowany zysk netto za 2010 rok wyniesie 89 mln, co oznacza wzrost o 29 proc. względem wyniku z roku 2009. Lata 2011 i 2012 przyniosą zwiększenie zysku netto – o 50 proc. (do poziomu 134 mln zł w 2011) oraz o 28 proc. (do poziomu 172 mln zł w 2012).
Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, wyższe o 5,5 proc. i zysk netto w wysokości 32,4 mln zł, wyższy o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano plany konsolidacyjne Grupy Handlowej Emperia. Już 7 kwietnia zakończono proces nabycia 100 proc. udziałów spółki Lewiatan Kujawy. Lewiatan Kujawy zarządza siecią 248 placówek detalicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Jest to kolejna spółka z Polskiej Grupy Handlowej Lewiatan , jednej z największych sieci sklepów franczyzowych w Polsce.