Zarząd SSI podjął także uchwałę na mocy której Dawid Walczak będzie nadal pełnił funkcję członka zarządu, a Waldemar Garwol, obecny prokurent zostanie prezesem zarządu.

Firm Security System Integration SA specjalizuje się w projektowaniu i wdrożeniach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Spółka, z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, powstała w 2004 roku. Ma w swojej ofercie systemy przeciwpożarowe, antywłamaniowe, rejestratory czasu pracy, systemy kontroli dostępu. Zajmuje się także instalacją okablowania strukturalnego, telewizji przemysłowej i wdrożeniami cyfrowych rejestratorów wideo. Od 2007 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych (rynek New Conntect). Po wejściu na giełdę stworzyła grupę kapitałową, którą obecnie tworzą 4 spółki (SSI S.A., SSI Service, SSI Development, Expanse)

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej SSI na lata 2010-2013 zakłada m.in. przyspieszenie rozwoju spółki zależnej SSI Service SA, rozwój usług monitoringu floty (GPS) i stacji monitoringu oraz wprowadzenie nowych produktów do oferty spółek wchodzących w skład Grupy. Chodzi m.in. o systemy oszczędności energii w istniejących budynkach. Równie istotny kierunek rozwoju grupy stanowić będzie rynek kontraktów wojskowych, a także pozyskanie kolejnych zleceń od zagranicznych kontrahentów.