– Kredyt budowlany oraz kredyt inwestycyjny zostanie udzielony na sfinansowanie realizacji projektu budowy centrum handlowego Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku wybudowanego na nieruchomości, o łącznej powierzchni 10. 890 mkw. – czytamy w komunikacie spółki. – Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej upływa dnia 30.04.2011 r., z transzy VAT natomiast przypada na dzień przypadający 8  miesięcy od dnia pierwszego ciągnienia transzy VAT. Termin spłaty kredytu Iinwestycyjnego upływa po 60 miesiącach od dnia ciągnienia kredytu inwestycyjnego, jednak nie później niż 30 kwietnia 2016 r. – podaje dalej komunikat.

Rank Progress SA koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu projektów inwestycyjnych z zakresu rynku nieruchomości, polegających na budowie oraz wynajmowaniu lub sprzedaży: wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowych, śródmiejskich galerii handlowych, obiektów handlowych typu park handlowy oraz wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych.

Model biznesu przyjęty przez Rank Progress SA to: zakup nieruchomości i scalenie gruntu, przygotowanie administracyjne pod budowę, realizacja obiektu oraz zarządzanie lub sprzedaż.

Rank Progress SA, jako inwestor galerii handlowych, samodzielnie zajmuje się wynajmem powierzchni w planowanych i budowanych obiektach, a także, o ile jest taka potrzeba, rekomercjalizacją w istniejących galeriach. Firma zrealizowała budowę takich galerii handlowych, jak: Galeria