Pierwsze sklepy Gama pojawią się wiosną 2011 r.

W skład sieci Gama wejdą placówki 54 spółdzielni współpracujących z PSD. Obecnie jest ich niemal pół tysiąca. Wybór nazwy i logo sieci były jednymi z głównych punktów ostatniej konferencji strategicznej.

– Wreszcie mamy do czynienia z kompletnym projektem handlowym, gdzie zakupy
i sprzedaż powiązane są w jeden, logiczny system. Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest stworzenie wspólnego logotypu. A to dopiero początek na drodze do stworzenia przez spółdzielnie, które podpisały umowę handlową z PSD, jednolitej sieci handlowej – mówi Wojciech Gach, przewodniczący Rady Prezesów PSD i prezes PSS Społem Zakopane.

Decyzję o wyborze nazwy i logo poprzedziła analiza badań przeprowadzonych specjalnie na potrzeby spółdzielni. Podejmując strategiczną decyzję Partnerzy PSD wybrali nazwę Gama, opatrzoną pomarańczowo-zielonym logo.

– Nazwa ma odzwierciedlać bogactwo oferty spółdzielczych sklepów. Zastosowana w logo czcionka łączy w sobie klasykę z nowoczesnością, co oddaje także nową jakość w działalności sklepów współpracujących z PSD, połączoną z najlepszymi tradycjami polskiej spółdzielczości. Kolory – pomarańczowy i zielony – odwołują się do ambicji i energii w działaniu, a także harmonii i obfitości – wyjaśnia Małgorzata Więch, członek zarządu PSD.

Partnerski Serwis Detaliczny to spółka powołana w ramach Grupy Emperia do pracy na rzecz Spółdzielni Społem. Działa w aspekcie handlowym, operacyjnym i marketingowym. W imieniu uczestniczących w projekcie spółdzielni PSD zawiera umowy z dostawcami i producentami, przynosząc Spółdzielcom korzyści w postaci bezpieczeństwa dostaw, poprawy warunków handlowych, nowoczesnych rozwiązań informatycznych czy obniżenia dodatkowych kosztów działalności.

Pakiet działań operacyjnych między PSD i spółdzielniami ma charakter nieobligatoryjny. Spółdzielcy sami wybierają te elementy, które uznają za przydatne. Dodatkowo, umowa daje dowolność funkcjonowania placówek i możliwość wyjścia z projektu bez konsekwencji. W zamian Spółdzielcy zobowiązują się, że ich głównymi dostawcami będą spółki dystrybucyjne Grupy Handlowej Emperia.