Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie LSI Software SA jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Grupa LSI Software obsługuje m.in. takie sieci detaliczne jak: Vero Moda, Ochnik, Kastor, AGATHA,  Flaming&Co, Bergson, Reporter Young.

Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 9 126 tys. zł oraz zanotowała zysk netto w wysokości 551 tys. zł. (212 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).
– Strategia rozwoju spółki i grupy kapitałowej, zmierzająca do umacniania pozycji stabilnego i uznanego producenta oprogramowania zakłada dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa na kilku płaszczyznach jego działania. Spółka zamierza realizować kolejne inwestycje w nowe produkty, koncentrując się w szczególności w grupach POSitive Hospitality i POSitive Retail. Dotyczy to zarówno unowocześniania obecnych produktów występujących w ww. grupach (poszerzanie funkcjonalności, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pojawiających się na rynku), jak również rozwijania w sposób ciągły prac nad nowymi produktami, tworzonymi zgodnie z rosnącymi potrzebami rynku oraz obowiązującymi trendami rozwoju. (…) Spółka zakłada dalszy rozwój wertykalny oraz wzrost sprzedaży produktów poprzez budowę sieci sprzedaży partnerskiej. Docelowy model zakłada sprzedaż głównie poprzez sieć partnerów, zapewniając im niezbędne wsparcie. Spółka dopuszcza bezpośrednią obsługę sprzedaży wyłącznie dla dużych klientów – napisał zarząd spółki w raporcie finansowym.

Firma, po 12 miesiącach 2009 r., osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 18 576 tys. zł (15 371 tys. zł w 2008 r.). Zysk ze sprzedaży wyniósł 5 268 tys. zł (4 428 tys. zł w 2008 r.), a zysk netto – 805 tys. zł.