Galeria zostanie otwarta wiosną 2011 r.

Czy będziemy rekomendowali pozostałym akcjonariuszom spółki odrzucenie propozycji wystosowanej przez Eurocash i powiedzenie “nie” dla fuzji obu spółek? Zarząd Emperii może jedynie starać się wskazać swoim akcjonariuszom swoją ocenę wartości spółki oraz pokazywać efekty ponad dwuletniego programu restrukturyzacji oraz zwiększonych inwestycji, które w najbliższych miesiącach przyniosą widoczną poprawę wyników całej grupy. Ten wzrostowy trend, zapoczątkowany już w drugim kwartale, będzie przybierał na sile w miarę upływu kolejnych okresów raportowania wyników.

Parytet transakcji zaproponowany przez Eurocash w żadnym wypadku nie odzwierciedla realnej wartości akcji naszej spółki. Emperia Holding jest spółką o ogromnym potencjale. Zakończyliśmy z sukcesem kilkuletni, unikalny na polskim rynku FMCG, bardzo skomplikowany i kosztochłonny proces restrukturyzacji podmiotów wchodzących w skład naszej Grupy. Przed nami czas intensywnego wzrostu i osiągania realnych korzyści z przeprowadzonych zmian. Potwierdzają to ogłoszone przez nas prognozy. Biorąc pod uwagę co zrobiliśmy i oceniając perspektywy wzrostu Grupy Emperia jesteśmy przekonani, że akcje naszej spółki są obecnie znacząco niedoszacowane.