Zarząd Emperia Holding poinformował, że w dniu 29 września spółka w ramach programu skupu nabyła w transakcji pakietowej na GPW 6 406 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda, celem ich dalszego zbycia lub umorzenia. Nabyte akcje spółki dają 6 406 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emperia Holding i stanowią 0,042 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcje zostały nabyte po cenie jednostkowej wynoszącej 102,90 zł za jedną akcję.

To pierwszy krok lubelskiej spółki w stronę realizacji programu skupu akcji własnych. Jak poinformowały władze spółki podczas prezentacji nowej strategii grupy, skup akcji własnych i podniesienie kapitału docelowego ma służyć ochronie wartości inwestycji przed arbitrażem.

Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych polskich grup handlowych. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych. Koordynatorem działalności grupy jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Emperia Holding SA. Grupa swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Spółka prowadzi dystrybucję artykułów FMCG poprzez magazyny cash&carry i centra dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Poprzez spółki Tradis oraz Ambra i DEF dociera do ponad 40 tys. polskich sklepów.