Umowa została zawarta pomiędzy Lotos Paliwa a firmą Ko-Operator, która jest spółką zależną wobec Polskiego Jadła. Kontrakt określa warunki dostaw mini pierogów produkowanych przez spółkę Ko-Operator na podstawie licencji udzielonej jej przez Polskie Jadło. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Mini pierogi stanowić mają alternatywę do standardowo sprzedawanych hot dogów. Spółka Lotos uzyskała prawa wyłączności na towar objęty umową, w zakresie obejmującym sieci stacji paliwowych na terenie Polski. Ko – Operator podczas realizacji umowy współpracować będzie z Polskim Jadłem w zakresie wykorzystania receptur i technologii. Polskie Jadło udzieliło zgody na używanie zastrzeżonych znaków towarowych takich jak: "Polskie Jadło", "Pierogowy Kubek", "Sztuka Pieroga".

24 sierpnia tego roku Polskie Jadło i Ko – Operator zawarły umowę konsolidacyjną, na mocy której spółka Polskie Jadło stała się podmiotem dominującym, przejmując pełną kontrolę finansową i organizacyjną. Zawarcie umowy konsolidacyjnej pomiędzy spółkami jest rozpoczęciem procesu połączenia kapitałowego obu spółek.

Polskie Jadło prowadzi działalność polegającą na uruchamianiu i zarządzaniu siecią restauracji oraz sprzedaży artykułów oraz wyrobów o przedłużonym terminie przydatności. Oprócz działalności gastronomicznej spółka działa również w sektorze sprzedaży wyrobów gotowych oferowanych w sprzedaży detalicznej pod brandem Polskie Jadło. Wyroby te dostępne są w sieciach: Carrefour, Alma, Makro, Ahold, Intermarche, Bomi, Chata Polska, Stokrotka, Market Punkt.