Spotkanie kierowane jest do prezesów, dyrektorów i kierowników działów sprzedaży. Omawiane będą najbardziej aktualne informacje dotyczące współpracy z sieciami detalicznymi. Wśród prelegetów między innymi: mec Iwona Szczepańska (IMS consulting), mec Jerzy Persjanow (IMS consulting), mec Marcin Tomasik (Kancelaria SALANS), mec Małgorzata Urbańska (CMS Cameron McKenna).