1 października sąd rejonowy dla m. st. Warszawy dokonał wpisu do KRS dotyczącego połączenia spółki Centrum Mięsne Makton (jako spółki przejmującej) z firmą Stół Polski. To element Programu Restrukturyzacji Operacyjnej Grupy Kapitałowej PKM Duda oraz Kierunków Strategicznych Rozwoju 2010 – 2012.

– Połączenie ma na celu integrację funkcjonalną oraz operacyjną segmentu dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PKM Duda, zbudowanie silnej marki organizacji dystrybucyjnej, wzrost konkurencyjności oraz poprawę wyników i redukcję kosztów operacyjnych – wyjaśnia zarząd PKM Duda w komunikacie.

Transakcja nastąpiła bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej dysponującym 100 proc. udziałów w jej kapitale zakładowym).

Centrum Mięsne Makton jest wyspecjalizowaną spółką zajmującą się hurtowym handlem mięsem i jego przetworami oraz znaczącym dostawcą mięsa i wędlin do detalu tradycyjnego. Działa na rynku warszawskim, krakowskim, śląskim i poznańskim. Posiada sieć ponad 400 sklepów patronackich.

Działalność Stołu Polskiego koncentrowała się wokół hurtowego handlu mięsem i jego przetworami, głównie na rynku warszawskim i Podlasiu. Spółka dysponowała siecią sklepów patronackich, a także zakładem przetwórczym produkującym markowe wędliny.